[:vi]

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

———————ல-ல———————

Chính Sách Đổi Trả Hàng Đồ Da Thật Blanda Leather

BLANDA – ĐẲNG CẤP ĐỒ DA

 • Chúng tôi cam kết bán hàng đúng chất lượng.
 • Sản phẩm mà Quý Khách Hàng nhận được phải nguyên vẹn và đúng với các thông số mô tả về sản phẩm.
 • Chúng tôi thực sự rất vui khi bạn đã hoàn toàn hài lòng và chọn mua sản phẩm BLANDA.

 

Tuy nhiên, nếu Quý Khách Hàng đang sở hữu sản phẩm không đúng với chất lượng cam kết ban đầu của chúng tôi.

 • Bị lỗi kỹ thuật hoặc không ưng ý.
 • Quý khách vui lòng mang sản phẩm đến công ty của chúng tôi hay trực tiếp đến Boutique BLANDA hoặc gửi sản phẩm cho BLANDA. (Trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm nhận hàng).

 

BLANDA rất xin lỗi khi từ chối hỗ trợ mọi khiếu nại về tình trạng của sản phẩm, trong trường hợp Quý khách thông báo cho BLANDA sau thời gian này.

CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG

Đối với Quý Khách mua hàng online:

 • Tất cả sản phẩm mua tại website blanda.vn đều được áp dụng chính sách đổi trả. Cho phép Quý Khách Hàng có thể đổi hàng trong vòng 15 ngày. Trong trường hợp sản phẩm bị trầy xước khi vận chuyển, giao nhầm, giao thiếu, lỗi kỹ thuật, hay không như cam kết trên website và chỉ đổi 01 lần duy nhất.
 • BLANDA không áp dụng đổi hàng theo nhu cầu của khách hàng: Khi sản phẩm không lỗi với các sản phẩm khuyến mại, tại các sự kiện bán hàng khuyến mãi Online, sản phẩm thanh lý,…

Đối với Quý Khách mua hàng tại công ty hoặc Boutique BLANDA:

 • Tất cả sản phẩm mua tại công ty hoặc Boutique BLANDA đều được áp dụng chính sách cho phép Quý Khách Hàng có thể đổi hàng. Trong vòng 15 ngày trong trường hợp sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.

 

ĐIỀU KIỆN ĐỔI, TRẢ HÀNG

 • Quý khách còn hóa đơn bán hàng và có thông tin khách hàng trên hóa đơn (tên, số điện thoại).
 • Sản phẩm chưa qua sử dụng.
 • Sản phẩm còn nguyên nhãn mác, không bị bẩn, không bị trầy xước.

 

ĐỊA ĐIỂM ĐỔI HÀNG

1. Quý Khách ở khu vực HCM, Quảng Nam vui lòng đem sản phẩm và hóa đơn mua hàng tới địa chỉ sau để thực hiện việc đổi trả hàng:

 • Boutique BLANDA – HCM: 144 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM.
 • Boutique BLANDA – QUẢNG NAM: 19 Trần Phú, Thành Phố Hội An, Quảng Nam.
 • Công ty Phước Hải địa chỉ 473/13 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Trong trường hợp Quý khách muốn đổi một sản phẩm cùng loại. Quý khách nên liên hệ trước BLANDA qua số Hotline 0938.672.999 để được tư vấn về tình trạng còn hàng.

2. Đối với các Quý Khách Hàng ở các tỉnh khác

 • Quý khách vui lòng gửi sản phẩm, phụ kiện kèm theo sản phẩm và quà tặng khuyến mãi kèm theo (nếu có) và kèm hóa đơn mua hàng về:
 • Địa chỉ công ty Phước Hải 473/13 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Để giúp BLANDA nhận và xử lý nhanh cho trường hợp đổi hàng của Quý Khách, trên bưu phẩm Quý khách ghi rõ “Đổi hàng BLANDA”.
 • Bên cạnh đó, Quý Khách chịu trách nhiệm về tình trạng nguyên vẹn của sản phẩm khi gửi về BLANDA.
 • Sau khi nhận được sản phẩm chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định sản phẩm, quá trình này mất khoảng 03 ngày.
 • BLANDA sẽ thông báo kết quả cho Quý Khách qua điện thoại, tin nhắn khi việc kiểm tra hoàn tất.

 

PHÍ ĐỔI HÀNG

 • Chi phí đổi hàng là hoàn toàn MIỄN PHÍ khi mua sắm tại BLANDA.
 • BLANDA – Thương hiệu đồ da Cao Cấp sẽ không chấp nhận yêu cầu trả hàng và hoàn tiền lại.

 

blandaVà chúng tôi rất phấn khởi khi Bạn hoàn toàn hài lòng và chọn mua sản phẩm BLANDA.

[:en]

REPLACEMENT POLICY

———————ல-ல———————

chính sách đổi trả hàng blanda

 

BLANDA – LEATHER GRADES

 • We are committed to our product quality
 • Any product received by you must be intact and consistent with its specifications.
 • We are very happy when you are completely satisfied with and choose to buy BLANDA products.

However, if you own the product without matching our initial quality.

 • It is technically defective or unsatisfactory.
 • Please bring your product to our company or directly to Boutique BLANDA or send it to BLANDA. (Within 15 days from the date of receipt).

BLANDA very sorry to refuse supporting any complaint about the product status, where you have informed BLANDA after this time.

REPLACEMENT POLICY

For online shopping:

 • All products bought at blanda.vn  are subject to the replacement policy. You may exchange your product within 15 days. Where your product is scratched due to shipping, misleading delivery, short delivery, technical defects, or not consistent with our undertaking on the website and must be only replaced once.
 • BLANDA will not apply the replacement policy if requested: When any product is not defective with the promotional products, at the events of online promotion, product liquidation, …

Those who have bought at the company or Boutique BLANDA:

 • All products bought at the company or Boutique BLANDA are subject to the replacement policy within 15 days where any defective product is caused by the manufacturer.

CONDITIONS OF REPLACEMENT

 • You provide you invoice and customer details on the invoice (full name, phone number).
 • The product is unused.
 • The product label is maintained originally, not dirty and scratched.

PLACES OF REPLACEMENT

 1. For those in HCM City, Quang Nam, please provide your product and invoice to the following address to maintain the replacement policy:
 • Boutique BLANDA – HCM: 144 Ly Tu Trong, Ben Thanh Ward, District 1, HCM City.
 • Boutique BLANDA – QUANG NAM: 19 Tran Phu, Hoi An City, Quang Nam.
 • Phuoc Hai Company:  473/13 Le Van Quoi, Binh Hung Hoa A, Binh Tan, HCM City.
 • Note: Where you want to replace a similar product, please contact BLANDA in advance through Hotline 0938.672.999 for advice on the state of stock.
 1. For those in other provinces:
 • Please send your product and its accessories and promotional gifts attached (if any) and invoice to:
 • Phuoc Hai Company: 473/13 Le Van Quoi, Binh Hung Hoa A, Binh Tan, HCM City, Vietnam.
 • To help BLANDA receive and handle quickly your request of placement, please specify the “BLAND replacement” on the mail.
 • In addition, you are responsible for the integrity of the product after it has been sent to BLANDA.
 • After receiving your product, it will take about 03 days for us to conduct the product assessment.
 • BLANDA will advise the assessment result to you by phone, message after the testing has been completed.

REPLACEMENT FEE

 • Replacement is FREE OF CHARGE for shopping at BLANDA.
 • BLANDA – High Grade Leather Brand will not accept returns and refunds.

 

blandaVà chúng tôi rất phấn khởi khi Bạn hoàn toàn hài lòng và chọn mua sản phẩm BLANDA.

[:zh]

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

———————ல-ல———————

chính sách đổi trả hàng blanda

BLANDA – ĐẲNG CẤP ĐỒ DA

 • Chúng tôi cam kết bán hàng đúng chất lượng.
 • Sản phẩm mà Quý Khách Hàng nhận được phải nguyên vẹn và đúng với các thông số mô tả về sản phẩm.
 • Chúng tôi thực sự rất vui khi bạn đã hoàn toàn hài lòng và chọn mua sản phẩm BLANDA.

 

Tuy nhiên, nếu Quý Khách Hàng đang sở hữu sản phẩm không đúng với chất lượng cam kết ban đầu của chúng tôi.

 • Bị lỗi kỹ thuật hoặc không ưng ý.
 • Quý khách vui lòng mang sản phẩm đến công ty của chúng tôi hay trực tiếp đến Boutique BLANDA hoặc gửi sản phẩm cho BLANDA. (Trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm nhận hàng).

 

BLANDA rất xin lỗi khi từ chối hỗ trợ mọi khiếu nại về tình trạng của sản phẩm, trong trường hợp Quý khách thông báo cho BLANDA sau thời gian này.

CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG

Đối với Quý Khách mua hàng online:

 • Tất cả sản phẩm mua tại website blanda.vn đều được áp dụng chính sách đổi trả. Cho phép Quý Khách Hàng có thể đổi hàng trong vòng 15 ngày. Trong trường hợp sản phẩm bị trầy xước khi vận chuyển, giao nhầm, giao thiếu, lỗi kỹ thuật, hay không như cam kết trên website và chỉ đổi 01 lần duy nhất.
 • BLANDA không áp dụng đổi hàng theo nhu cầu của khách hàng: Khi sản phẩm không lỗi với các sản phẩm khuyến mại, tại các sự kiện bán hàng khuyến mãi Online, sản phẩm thanh lý,…

Đối với Quý Khách mua hàng tại công ty hoặc Boutique BLANDA:

 • Tất cả sản phẩm mua tại công ty hoặc Boutique BLANDA đều được áp dụng chính sách cho phép Quý Khách Hàng có thể đổi hàng. Trong vòng 15 ngày trong trường hợp sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.

 

ĐIỀU KIỆN ĐỔI, TRẢ HÀNG

 • Quý khách còn hóa đơn bán hàng và có thông tin khách hàng trên hóa đơn (tên, số điện thoại).
 • Sản phẩm chưa qua sử dụng.
 • Sản phẩm còn nguyên nhãn mác, không bị bẩn, không bị trầy xước.

 

ĐỊA ĐIỂM ĐỔI HÀNG

1. Quý Khách ở khu vực HCM, Quảng Nam vui lòng đem sản phẩm và hóa đơn mua hàng tới địa chỉ sau để thực hiện việc đổi trả hàng:

 • Boutique BLANDA – HCM: 144 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM.
 • Boutique BLANDA – QUẢNG NAM: 19 Trần Phú, Thành Phố Hội An, Quảng Nam.
 • Công ty Phước Hải địa chỉ 473/13 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Trong trường hợp Quý khách muốn đổi một sản phẩm cùng loại. Quý khách nên liên hệ trước BLANDA qua số Hotline 0938.672.999 để được tư vấn về tình trạng còn hàng.

2. Đối với các Quý Khách Hàng ở các tỉnh khác

 • Quý khách vui lòng gửi sản phẩm, phụ kiện kèm theo sản phẩm và quà tặng khuyến mãi kèm theo (nếu có) và kèm hóa đơn mua hàng về:
 • Địa chỉ công ty Phước Hải 473/13 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Để giúp BLANDA nhận và xử lý nhanh cho trường hợp đổi hàng của Quý Khách, trên bưu phẩm Quý khách ghi rõ “Đổi hàng BLANDA”.
 • Bên cạnh đó, Quý Khách chịu trách nhiệm về tình trạng nguyên vẹn của sản phẩm khi gửi về BLANDA.
 • Sau khi nhận được sản phẩm chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định sản phẩm, quá trình này mất khoảng 03 ngày.
 • BLANDA sẽ thông báo kết quả cho Quý Khách qua điện thoại, tin nhắn khi việc kiểm tra hoàn tất.

 

PHÍ ĐỔI HÀNG

 • Chi phí đổi hàng là hoàn toàn MIỄN PHÍ khi mua sắm tại BLANDA.
 • BLANDA – Thương hiệu đồ da Cao Cấp sẽ không chấp nhận yêu cầu trả hàng và hoàn tiền lại.

 

blandaVà chúng tôi rất phấn khởi khi Bạn hoàn toàn hài lòng và chọn mua sản phẩm BLANDA.

[:ru]

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

———————ல-ல———————

chính sách đổi trả hàng blanda

BLANDA – ĐẲNG CẤP ĐỒ DA

 • Chúng tôi cam kết bán hàng đúng chất lượng.
 • Sản phẩm mà Quý Khách Hàng nhận được phải nguyên vẹn và đúng với các thông số mô tả về sản phẩm.
 • Chúng tôi thực sự rất vui khi bạn đã hoàn toàn hài lòng và chọn mua sản phẩm BLANDA.

 

Tuy nhiên, nếu Quý Khách Hàng đang sở hữu sản phẩm không đúng với chất lượng cam kết ban đầu của chúng tôi.

 • Bị lỗi kỹ thuật hoặc không ưng ý.
 • Quý khách vui lòng mang sản phẩm đến công ty của chúng tôi hay trực tiếp đến Boutique BLANDA hoặc gửi sản phẩm cho BLANDA. (Trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm nhận hàng).

 

BLANDA rất xin lỗi khi từ chối hỗ trợ mọi khiếu nại về tình trạng của sản phẩm, trong trường hợp Quý khách thông báo cho BLANDA sau thời gian này.

CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG

Đối với Quý Khách mua hàng online:

 • Tất cả sản phẩm mua tại website blanda.vn đều được áp dụng chính sách đổi trả. Cho phép Quý Khách Hàng có thể đổi hàng trong vòng 15 ngày. Trong trường hợp sản phẩm bị trầy xước khi vận chuyển, giao nhầm, giao thiếu, lỗi kỹ thuật, hay không như cam kết trên website và chỉ đổi 01 lần duy nhất.
 • BLANDA không áp dụng đổi hàng theo nhu cầu của khách hàng: Khi sản phẩm không lỗi với các sản phẩm khuyến mại, tại các sự kiện bán hàng khuyến mãi Online, sản phẩm thanh lý,…

Đối với Quý Khách mua hàng tại công ty hoặc Boutique BLANDA:

 • Tất cả sản phẩm mua tại công ty hoặc Boutique BLANDA đều được áp dụng chính sách cho phép Quý Khách Hàng có thể đổi hàng. Trong vòng 15 ngày trong trường hợp sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.

 

ĐIỀU KIỆN ĐỔI, TRẢ HÀNG

 • Quý khách còn hóa đơn bán hàng và có thông tin khách hàng trên hóa đơn (tên, số điện thoại).
 • Sản phẩm chưa qua sử dụng.
 • Sản phẩm còn nguyên nhãn mác, không bị bẩn, không bị trầy xước.

 

ĐỊA ĐIỂM ĐỔI HÀNG

1. Quý Khách ở khu vực HCM, Quảng Nam vui lòng đem sản phẩm và hóa đơn mua hàng tới địa chỉ sau để thực hiện việc đổi trả hàng:

 • Boutique BLANDA – HCM: 144 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM.
 • Boutique BLANDA – QUẢNG NAM: 19 Trần Phú, Thành Phố Hội An, Quảng Nam.
 • Công ty Phước Hải địa chỉ 473/13 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Trong trường hợp Quý khách muốn đổi một sản phẩm cùng loại. Quý khách nên liên hệ trước BLANDA qua số Hotline 0938.672.999 để được tư vấn về tình trạng còn hàng.

2. Đối với các Quý Khách Hàng ở các tỉnh khác

 • Quý khách vui lòng gửi sản phẩm, phụ kiện kèm theo sản phẩm và quà tặng khuyến mãi kèm theo (nếu có) và kèm hóa đơn mua hàng về:
 • Địa chỉ công ty Phước Hải 473/13 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Để giúp BLANDA nhận và xử lý nhanh cho trường hợp đổi hàng của Quý Khách, trên bưu phẩm Quý khách ghi rõ “Đổi hàng BLANDA”.
 • Bên cạnh đó, Quý Khách chịu trách nhiệm về tình trạng nguyên vẹn của sản phẩm khi gửi về BLANDA.
 • Sau khi nhận được sản phẩm chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định sản phẩm, quá trình này mất khoảng 03 ngày.
 • BLANDA sẽ thông báo kết quả cho Quý Khách qua điện thoại, tin nhắn khi việc kiểm tra hoàn tất.

 

PHÍ ĐỔI HÀNG

 • Chi phí đổi hàng là hoàn toàn MIỄN PHÍ khi mua sắm tại BLANDA.
 • BLANDA – Thương hiệu đồ da Cao Cấp sẽ không chấp nhận yêu cầu trả hàng và hoàn tiền lại.

 

blandaVà chúng tôi rất phấn khởi khi Bạn hoàn toàn hài lòng và chọn mua sản phẩm BLANDA.

[:]