Những chiếc Cặp Táp được làm từ da thật như da cá sấu, da đà điểu, da trăn, da bò được tạo ra bởi các nhà thiết kế sáng tạo của Blanda Thương hiệu…