Những chiếc Ví được làm từ da thật như ví da cá sấu, ví da đà điểu, ví da trăn, ví da bò được tạo ra bởi các nhà thiết kế sáng tạo của Blanda…